DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Na Međunarodni dan prava djeteta, 20. novembar predstavnici Ombudsmana za djecu iz kancelarije Doboj posjetili su Osnovnu školu „Sveti Sava" u Doboju i sa učenicima održali radionica iz ovogodišnjeg ciklusa aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi" na temu „Da li znamo šta je nasilje?".

Prvi dio posjete bio je posvećen obilježavanju Međunarodnog dana prava djeteta i 25 godina UN Konvencije o pravima djeteta. Ombudsman za djecu je, u saradnji sa Udruženjem za pomoć djeci sa poteškoćama u razvoju i uz podršku World Vison i UNICEF-a, organizovao Info pult u Kutku za djecu na kojem su učenicima pružene informacije o dječijim pravima, ali i obavezama, i UN Konvenciji o pravima djeteta, uz podjelu prigodnog promotivnog materijala. U nastavku aktivnosti Savjet učenika priredio je prigodan program pod nazivom „Priredba dječijih prava".

U radnom dijelu posjete sa učenicima drugog odjeljenja sedmog razreda organizovana je radionica na temu „Da li znamo šta je nasilje?".
Na početku radionice predstavljena je institucija Ombudsmana za djecu, nadležnosti i način rada, osnovne odredbe UN Konvencije o pravima djeteta, Protokol o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece i Protokol o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja.

U razgovoru o nasilju, učenici su aktivno učestvovali i pokazali da o ovoj temi dosta znaju. Lako su odredili definiciju nasilja, a većina je bez problema znala nabrojati vrste nasilja, kako prepoznati posljedice nasilja i žrtvu. Na prvo mjesto po učestalosti stavili su verbalno nasilje, za koje smatraju da je postalo i dio svakodnevne komunikacije, napominjući da su primijetili da se u govoru često koriste psovke, pogrdni nazivi i uvrede, uz opasku da se takva komunikacija često i ne prepoznaje kao nasilje. Na kraju su priznali da im je ovakva radionica bila veoma interesantna te su izrazili želju da se slične edukacije ponovo organizuju.

Poslije OŠ „Sveti Sava" druženje s djecom nastavljeno je u prostorijama Centra za promociju evropskih vrijednosti „Europlus" u Doboju gdje je održana radionica sa grupom od  25-oro djece uzrasta od 6 do 8 godina.