DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U susret Međunarodnom danu prava djeteta, 20.novembra, danas je predstavnica Ombudsmana za djecu RS, kancelarija u Foči posjetila Osnovnu školu „Sveti Sava" Foča, Područna škola u Miljevini.

Saznali smo da Područnu školu u Miljevini pohađa 80 učenika, raspoređenih u 7 odjeljenja, a ove školske godine u prvi razred, nažalost, nije upisan nijedan učenik.  Škola ispunjava osnovne uslove za nesmetano odvijanje nastavnog procesa.

Radionicu na temu „Da li znamo šta je nasilje?" organizovali smo u VIII i IX razredu, a kako je danas Međunarodni dan prevencije, zlostavljanja i zanemarivanja djece, to je bio razlog više da učenike upoznamo sa osnovnim odredbama UN Konvencije o pravima djeteta, koja je nastala kao izraz potrebe da se djeci obezbijedi posebna zaštita i briga u društvu.

U razgovoru sa učenicima primijetili smo da dosta znaju o svojim pravima u obrazovanju, koja im garantuje UN Konvencija, ali, kako nisu imali saznanja o Protokolu o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja među djecom i mladima u obrazovnom sistemu i Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, to smo ih upoznali sa osnovnim ciljevima ovih protokola.

Učenici su vrlo otvoreno razgovarali o svim vrstama nasilja nad djecom, smatraju da je važno govoriti o ovoj temi, kako bi se nasilje lakše prepoznavalo i kako bi se žrtvama nasilja pružila podrška i pomoć, a počinioci sankcionisali. Smatraju da je verbalno nasilje posebno prisutno među vršnjacima, tako da je postalo ustaljeni način komunikacije među mladima jer se često ne definiše kao nasilje, a nasilje putem interneta i mobilnih telefona je možda najopasnije jer djeca, nažalost, nisu svjesna svih rizika pri korištenju interneta i mobilnih telefona.

Savjet učenika ove vaspitno-obrazovne ustanove je vrlo aktivan, pa u centralnoj školi u Foči povodom Međunarodnog dana dječijih prava organizuju prigodan program, a na svečanost su pozvali i predstavnika Ombudsmana za djecu RS.