DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Nastavljajući aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi", danas su predstavnici Ombudsmana za djecu posjetili Osnovnu školu „Desanka Maksimović" u Dragočaju i razgovarali sa stručnom službom i članovima Savjeta učenika.

U stručnoj službi su nam rekli da škola broji 484 učenika i da su ove godine upisali nešto više prvačića iako se broj učenika svake godine smanjuje. U razgovoru sa pedagogom škole saznali smo da se o nasilju u školi govori i sa učenicima i sa roditeljima i sa nastavnicima, a na roditeljskim sastancima i časovima odjeljenske zajednice, obrađuju sе iste teme.

Radionica „Da li znamo šta je nasilje?" započela je upoznavanjem sa nadležnostima Institucije i razgovorom o pravima djeteta. Učenici su prepoznali pravo na obrazovanje, igru i slobodno vrijeme, na zaštitu zdravlja. O nasilju su kažu razgovarali na časovima odjeljenjske zajednice, ali su veoma stidljivo učestvovali u diskusiji. Pažnju im je ipak privukao razgovor o nasilju putem interneta. Većina učenika koristi internet i posjećuje društvene mreže, pa su im poznati pojmovi koji se vezuju za nasilje na internetu.

Kao i u drugim školama i ovdje su učenici prepoznali roditelje i stručno osoblje škole kao osobe od povjerenja kojima mogu prijaviti nasilje.