DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Odrediti prioritete

Međunarodni dan prevencije zlostavljanja i zanemarivanja djece obilježava se 19. novembra sa ciljem podsticanja države na aktivniji odnos u zaštiti djece i jačanja prevencije kao prioritetnog zadatka u zaštiti djece od različitih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Nasilje nad djecom je ozbiljan društveni problem i danas je jedan od najčešćih oblika kršenja osnovnih prava i interesa djece. Nasilje nad djecom prisutno je u različitim oblicima-zanemarivanje djeteta, fizičko i psihičko nasilje, seksualno zlostavljanje, nasilje putem interneta i mobilnog telefona, međutim, osnovni problem je što se različiti oblici nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djeteta ne prepoznaju na vrijeme, usljed čega izostaje odgovarajuća pomoć i podrška djetetu, ali i adekvatna reakcija prema počiniocima nasilja nad djecom.

Problem je i što djeca o tome ćute, boje se i stide da govore o nasilju koji trpe. Boje se posljedica za sebe i svoju porodicu, ne žele dodatno da komplikuju problem ili čekaju da se problem sam riješi. U tom čekanju, neki se povlače, a drugi preuzimaju isti model ponašanja.

Odrastanje djeteta je proces koji određuje njegovu budućnost. Ako u tom procesu odrastanja djeteta, odrasli koji imaju i obavezu i odgovornost brinuti za zdravo odrastanje djeteta, ne prepoznaju djetetove potrebe i njegovo pravo na zaštitu od bilo kojeg oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, posljedice po dijete i njegov razvoj mogu biti vrlo teške i dugotrajne.

UN Konvencija o pravima djeteta, član 19, obavezuje države članice da preduzmu sve odgovarajuće zakonodavne, administrativne, socijalne i obrazovne mjere radi zaštite djeteta od svih oblika fizičkog ili mentalnog nasilja, povreda ili zloupotrebe, zanemarivanja ili nemarnog odnosa, maltretiranja ili eksploatacije, uključujući i seksualnu zloupotrebu, dok je na brizi kod roditelja, zakonitih staratelja ili nekog drugog lica kome je povjerena briga o djetetu.

Na okruglom stolu „Zaštita djece od različitih oblika nasilja od ključnog je značaja za unapređenje svih prava djeteta", koji će se održati u Banjaluci, 19.11.2014. godine u prostorijama Perpetuum Mobile, Ul. Petra Kočića br. 3, s početkom u 11 časova, Ombudsman za djecu će sa nadležnim vladinim i nevladinim institucijama i organizacijama predložiti prioritete u zaštiti djece od svih oblika nasilja.