DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Posjetom predstavnika Ombudsmana za djecu RS Srednjoškolskom centru „Jovan Cvijić" u Modriči nastavljene su aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi".

U razgovoru sa direktorom Srednjoškolskog centra i koordinatorom Savjeta učenika, saznali smo da imaju dobru saradnju, a posebno su se interesovali za aktivnosti i rad Institucije sa mladim savjetnicima ombudsmana, te izrazili spremnost i otvorenost škole za dalju saradnju.

U radnom dijelu posjete, na radionici „Da li znamo šta je nasilje?", koja je organizovana u prvom odjeljenju prvog razreda, učenicima je predstavljena institucija Ombudsmana za djecu Republike Srpske, organizacija, nadležnosti i način rada, a nekoliko učenika se pohvalilo da su čuli za našu Instituciju dok su još pohađali osnovnu školi, kada su prisustvovali sličnim radionicama.

U razgovoru o nasilju, učesnici radionice su pokazali zainteresovanost, odredili su pojam i vrste nasilja naglašavajući da smatraju da najviše ima fizičkog i verbalnog nasilja, te  su pokazali znanje i o nasilju putem interneta. U otvorenom razgovoru iznosili su svoje stavove o nasilju, o preventivnom djelovanju i sprečavanju nasilja kao i o zaštiti i pomoći žrtavama nasilja, istovremeno iznoseći sumnju u iskrenu zainteresovanost odraslih u borbi i sprečavanju nasilja nad djecom. No i pored iznesene sumnje, na kraju radionice, priznali su da im se ovakvi susreti dopadaju, da su naučili nešto novo i da bi ponovo rado prisustvovali sličnoj radionici.