DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Predstavnica Ombudsmana za djecu iz kancelarije Foča, danas je posjetila OŠ „Sokolac" u Sokocu.
U razgovoru s školskim psihologom saznali smo da školu trenutno pohađa 922 učenika, u centralnoj i dvije područne škole u Ravnoj Romaniji i Knežini, a ova obrazovno-vaspitna ustanova ispunjava sve uslove za nesmetano odvijanje nastavnog procesa.

Saradnja Savjeta učenika i Savjeta roditelja je odlična, a uprava škole im pruža podršku u radu. Učenici ove škole tradicionalno osvajaju brojne nagrade na takmičenjima iz nastavnih i vannastavnih aktivnosti, kako na opštinskim tako i na republičkim takmičenjima.
 
Učenici nisu imali priliku da se upoznaju sa odredbama Protokola o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja i Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, pa smo drugi dio posjete, radionicu, iskoristili da ih upoznamo sa osnovnim odredbama i načinom primjene ovih protokola.

Današnja radionica  „Da li znamo šta je nasilje?" organizovana je s učenicima VIII1 razreda. Razgovarali smo o pojmu nasilja, raznim oblicima i prepoznavanju nasilja i žrtava nasilja. Učesnici radionice su u interaktivnom razgovoru definisali pojam nasilja, prepoznali osnovne oblike nasilja - fizičko, psihičko, verbalno i nasilje putem interneta i mobilnih telefona. Istakli su da je fizičko nasilje najlakše prepoznati, a složili su se da korištenje interneta i mobilnih telefona nosi mnoge opasnosti i zahtijeva odgovornost pri korištenju. Smatraju da njihova sredina nije prepoznatljiva po nasilju nad djecom, a oni bi slučajeve nasilja prijavili školskom pedagogu, psihologu i direktoru škole i Ombudsmanu za djecu RS.

Zadovoljni ovakvim načinom rada izrazili su želju da ih predstavnici institucije Ombudsmana za djecu RS češće posjećuju i organizuju slične radionice, na kojima kako kažu, mogu steći puno novih informacija o pravima i obavezama učenika u obrazovnom sistemu.