DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Ombudsman za djecu, dr Nada Grahovac, danas je u Instituciji razgovarala sa pomoćnicom za Resor za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje u Ministarstvu prosvjete i kulture, Radmilom Kocić Ćućić o brojnim pitanjima ostvarivanja prava djece u obrazovnom sistemu. Razgovor se prije svega odnosio na neophodnost donošenja podzakonskih akata na koje zakoni u obrazovanju obavezuju, ali i usklađivanja donesenih propisa sa zakonom.

Sve veći broj prijava ukazuje i na neophodnost sistemskih rješenja radi definisanja podrške u obrazovanju djece sa smetnjama u razvoju, pitanja disciplinske odgovornosti učenika i obaveze vođenja disciplinskog postupka, o nadzoru u svim aktivnostima koje se provode u školi.

Obrazovanje je, ne samo jedno od osnovnih ljudskih prava, obrazovanje je ključno za ostvarivanje prava djeteta uopšte.