DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

U nastavku aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi" predstavnici Ombudsmana za djecu posjetili su danas Srednjoškolski centar „Gemit-Apeiron".

Direktorica nas je upoznala sa radom škole koja djeci omogućava da u njoj borave cijeli dan, pa kažu da funkcioniše kao druga kuća. Nastava se odvija u vrlo lijepom i uređenom prostoru, a prioritet se daje praktičnom radu koji omogućava djeci da se što bolje upoznaju sa profesijom za koju se školuju.

Članovi Savjeta učenika i predstavnici odjeljenja, koji su prisustvovali radionici „Da li znamo šta je nasilje?" potvrdili su da su čuli za instituciju Ombudsmana za djecu, ali nisu mnogo znali o njenim nadležnostima. Radionica o nasilju protekla je u živoj diskusiji, te pokazala da srednjoškolci razlikuju vrste nasilja, a veoma opširno i temeljito su govorili o svakoj od vrsta nasilja. Istakli su da bi o uočenom nasilju razgovarali sa vršnjacima, a prijavili bi ga prije svega roditeljima, ali i pedagogu.

Savjet učenika ove škole, aktivan je u mResursu, gdje je podnio inicijativu za pooštravanje kazni za seksualno nasilje nad djecom, smatrajući da je neophodno da se djeca bolje zaštite od ove vrste nasilja.

Savjet učenika upoznali smo s inicijativom Ombudsmana za djecu u vezi sa Izmjenama i dopunama Krivičnog zakona, te dogovorili zajednički sastanak o ovoj temi.