DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Trening seminar mladih savjetnika ombudsmana za djecu „Pravo na izražavanje mišljenja-moć medija" koji je dio programa „Pripreme za certifikaciju vršnjačkih edukatora o pravima djeteta za mlade savjetnike/savjetnice ombudsmana za djecu Republike Srpske" realizovan je u saradnji sa Gender centrom a iz sredstava FIGAP programa.

Mladi savjetnici iz Doboja, Modriče, Foče, Vlasenice, Prnjavora, Gradiške i Banjaluke proveli su dva dana u sticanju znanja i vještina koje će im pomoći da svoje vršnjake edukuju o pravima djeteta, rodnoj ravnopravnosti, a posebna pažnja posvećena je pravu na izražavanje mišljenja i medijima koji danas imaju veoma važnu ulogu u razvoju djeteta od najranijeg uzrasta. Druženje 25 srednjoškolaca je započelo posjetom Muzeju Republike Srpske, gdje su u pratnji kustosa djeca pogledala muzejsku postavku.

U skladu sa ciljevima trening seminara mladi savjetnici su posjetili RTRS gdje su ih zaposleni iz marketinga i urednica Dječijeg i omladinskog programa dočekali i upoznali sa istorijatom i programima RTRS-a. A onda je započelo putovanje kroz čarobni svijet nastajanja programa koji je ovim srednjoškolcima omogućio da zavire u desk informativnog programa, režiju, montažu, realizaciju, gdje su zaposleni odgovarali na pitanja djece i objašnjavali kako svaki od tih poslova funkcioniše i kakva je njegova uloga u stvaranju programa. Poseban doživljaj bio je upoznavanje „lica sa malih ekrana" i fotografisanje u studiju iz kojeg se emituje Dnevnik.

7. novembra na Hajdučkim vodama predstavnice Gender centra Vlade Republike Srpske održale su interaktivnu radionicu „Mediji i ravnopravnost polova" na kojoj su mladi savjetnici iznosili svoje stavove o temi. Tokom radionice nastali su i panoi na kojima su djeca pokazala kako razumiju uticaj medija na ostvarivanje ravnopravnosti polova i izgrađivanje svijesti mladih o njihovoj ravnopravnosti. Nakon radionice, jedan broj mladih savjetnica odlučio je da sličnu radionicu realizuje u svojim školama.

O medijima i njihovom uticaju na psihu djeteta održana je radionica koju je vodila dr Ivana Zečević. Tokom radionice djeca su prepoznavala i definisala brojna stanja kroz koja prolaze tokom praćenja različitih medija. Posebnu pažnju voditeljica radionice je posvetila djeci najinteresantnijem mediju - internetu. Djeca su o svojim iskustvima u korištenju medija govorila potpuno otvoreno, iskreno i s povjerenjem provjeravali svoje stavove sa psihologom što je za djecu bilo od velike koristi. 

Radionice o pravu na izražavanje mišljenja kako ga definiše Konvencija i kako se ostvaruje u praksi vodili su savjetnici ombudsmana za djecu i uspjeli da motivišu djecu da iznesu i pozitivna i negativna iskustva koja su imali u ostvarivanju ovog prava.

S obzirom da mladi savjetnici provode edukaciju svojih vršnjaka, zamjenica ombudsmana za djecu u radionici o vršnjačkoj edukaciji ukazala im je na to kakva je uloga i značaj vršnjačke edukacije, kakvi treba da budu vršnjački edukatori, te kako se kreira i provodi radionica.
 
Subota ujutro je bila posvećena razgovoru o izboru učenika generacije, a mladi su nakon diskusije iznijeli i zaključke koji će biti prezentovani na okruglom stolu o ovoj temi.

Mladim savjetnicima je prezentovana i kampanja „NE govoru mržnje na internetu" i podijeljen promotivni materijal.

Iako su ova tri dana bila veoma naporna za sve učesnike, svi su ih ocijenili kao vrlo uspješne, zanimljive i poučne. Ovaj trening seminar ujedno je i završni seminar iz četverogodišnjeg ciklusa koji je omgućio mladim savjetnicima da kroz učenje i druženje pronađu svoj način da promovišu i ostvaruju prava koja su im garantovana UN Konvencijom koja ove godine slavi 25 rođendan.