DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Usvojena 20. novembra 1989. godine, UN Konvencija o pravima djeteta ove godine obilježava svoj 25. rođendan.

Tim povodom, novembar mjesec je u znaku 25 godina Konvencije i institucija Ombudsmana za djecu će brojnim aktivnostima ponovo ukazati na obaveze koje je država preuzela prihvatajući Konvenciju.

U prvoj nedjelji novembra, aktivnosti su započete sa mladim savjetnicima, koji su od 6-8. novembra pohađali trening seminar „Pravo na izražavanje mišljenja - moć medija˝ koji je dio programa „Pripreme za certifikaciju vršnjačkih edukatora o pravima djeteta za mlade savjetnike/savjetnice ombudsmana za djecu Republike Srpske˝, realizovan u saradnji sa Gender centrom Vlade Republike Srpske a iz sredstava FIGAP programa.

12. novembra, okrugli sto „Osiguranje djece od posljedica nesrećnog slučaja u obrazovnom sistemu˝, treba da da odgovor na pitanje da li je u školi obezbijeđen najbolji interes djeteta u aktivnosti osiguranja djece od posljedica nesrećnog slučaja.

19. novembra
, na Međunarodni dan prevencije zlostavljanja i zanemarivanja djece, Ombudsman za djecu će zajedno sa nevladinim organizacijama sumirati urađeno u zaštiti djece od različitih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, te odrediti prioritete u djelovanju za naredni period u zaštiti djece u ovoj oblasti.

20. novembra, na Međunarodni dan prava djeteta, koji se već tradicionalno obilježava u školi koja je postigla najbolje rezultate u učenju i vladanju, a ove godine Manifestacija će se održati u Centru „Zaštiti me˝ - kako bi se dodatno ukazalo na neophodnost sistemskih rješenja u različitim resorima, čime bi se za djecu sa smetnjama u razvoju obezbijedio najviši stepen samostalnosti i socijalne integracije.

26. novembra
, na okruglom stolu „Ko i kako bira učenika generacije?˝, Institucija će zajedno sa predstavnicima drugih subjekata zaštite ukazati na brojne probleme u izboru učenika generacije, prije svega u normativnom dijelu, što za posljedicu ima vrlo različiti pristup škola pri izboru najboljih učenika.