DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Predstavnik Ombudsmana za djecu iz kancelarije Doboj, posjetio je Osnovnu školu „Vuk Karadžić" u Vitkovcima i sa učenicima održao radionicu „Da li znamo šta je nasilje?" iz programa „O tvojim pravima u tvojoj školi".

Radionica je organizovana sa članovima Savjeta učenika, koji su sa zanimanjem pratili predstavljanje institucije Ombudsmana za djecu. Priznali su da o Ombudsmanu za djecu nisu mnogo znali, a ozbiljnost i zanimanje kojim su pratili izlaganje o Instituciji, kao i postavljena pitanja o nadležnostima ombudsmana, šta ombudsman radi, kako postupa, ko mu se i kako može obratiti pokazali su da ih ova teme veoma interesuje.

U nastavku radionice, u razgovoru o dječijim pravima  pokazali su znanje o odredbama  UN Konvencije o pravima djeteta i pohvalili se da su na časovima odjeljenjske zajednice o njima razgovarali. Bez teškoća su definisali pojam nasilja, vrste nasilja, a razgovaralo se i o posljedicama koje nasilje ostavlja na žrtvu. Većina bi o nasilju razgovarala sa roditeljima, a prijavili bi ga svojim nastavnicima i policiji. Istakli su da smatraju da najviše ima fizičkog nasilja, posebno vršnjačkog, a neki su priznali da su imali i neprijatna iskustva na internetu, ali da su se uspješno zaštitili.