DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

U nastavku aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi", danas je predstavnica Ombudsmana za djecu RS, kancelarija u Foči posjetila OŠ „Veselin Masleša" Područna škola Brod na Drini.

Od direktora škole saznali smo da centralnu i područne škole pohađa 530 učenika i da ova obrazovno vaspitna institucija ispunjava sve uslove za redovno organizovanje nastavnog procesa.

Saradnja sa Savjetom roditelja i Savjetom učenika je dobra, a učenici tradicionalno u vannastavnim aktivnostima na brojnim takmičenjima osvajaju nagrade.
 
Radionicu na temu "Da li znamo šta je nasilje?" održali smo sa učenicima VIII i IX razreda Područne škole u Brodu na Drini, a učestvovalo je oko trideset učenika.
Kako nisu imali informacija o radu  Ombudsmana za djecu RS, ukratko smo ih upoznali sa nadležnostima i radom Institucije, sa odredbama UN Konvencije, a takođe i sa osnovnim odredbama Protokola o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja i Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece. Djeca su sa velikim zanimanjem saslušala informacije, jer nisu imali saznanja ni o predstavljenim protokolima.

Podijeljeni u grupe, vrlo uspješno su govorili o pojedinim oblicima nasilja, a kako kažu verbalno nasilje je danas tako rasprostranjeno da se ponekad smatra kao uobičajeno izražavanje među mladima. Slučajeve nasilja nad djecom bi prijavili prije svega nastavnicima u školi, a zatim policiji i Centru za socijalni rad.

Na kraju, izrazili su želju da ih predstavnici Ombudsmana za djecu češće posjećuju i organizuju slične radionice.