DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Posjetom predstavnika Ombudsmana za djecu RS iz Doboja Osnovnoj školi „Liješće" u pitomom mjestu smještenom pored rijeke Save, nastavljene su ovogodišnje aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi".

Predstavnici uprave škole s ponosom su istakli da škola ima tradiciju dugu više od stotinu godina. Osnovana je davne 1868. godine. Škola u Liješću je centralna škola, koja u svom sastavu ima još tri područne škole, a broji 254 učenika. Saznali smo da je Savjet učenika u školi veoma aktivan i da u svom radu ima podršku rukovodstva škole, te da u školi radi više sekcijama.

U razgovaru o Protokolu o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja i o Protokolu o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, istakli su da u toj sredini nisu zabilježeni slučajevi nasilja nad djecom od strane odraslih, ali da se susreću sa pojavom vršnječkog nasilja.

Radionica na temu „Da li znamo šta je nasilje?" održana je sa učenicima šestog razreda, koji su sa zanimanjem pratili predstavljanje institucije Ombudsmana za djecu. Posebno ih je zanimalo, kako Institucija postupa i ko se i kako može obratiti za pomoć.
U razgovoru smo saznali da su na časovima odjeljenјske zajednice razgovarali o dječijim pravima i odredbama UN Konvencije o pravima djeteta. Lako su definisali pojam i vrste nasilja, a razgovaralo se i o posljedicama koje nasilje ostavlja na žrtvu. Uočeno nasilje prijavili bi svojim nastavnicima.

Ispratili su nas sa željom da ih ponovo posjetimo i organizujemo sličnu radionicu.