DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

U nastavku aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi" danas je predstavnica Ombudsmana za djecu RS, kancelarija u Foči posjetila OŠ „Boško Buha" u Štrbcima, opština Rudo. U razgovoru sa direktoricom škole saznali smo da centralnu i pet područnih škola pohađa 231 učenik u 23 odjeljenja.

Saznali smo i da je saradnja sa Savjetom učenika i Savjetom roditelja odlična i da imaju punu podršku uprave škole u realizovanju svojih aktivnosti.
Škola ispunjava sve uslove za nesmetano odvijanje nastavnog procesa, a ponosni su na svoje učenike koji se ističu u vannastavnim aktivnostima.

Protokol o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece je dostupan svim nastavnicima, a učenici su s Protokolom upoznati na časovima odjeljenske zajednice.
 
Radionica na temu „Da li znamo šta je nasilje?" održana je u odjeljenju IX1 razreda, gdje su učenici sa zanimanjem saslušali informacije o nadležnostima i radu institucije Ombudsmana za djecu RS, o kojoj, kako kažu, nisu mnogo znali, ali su se pohvalili poznavanjem odredbi iz UN Konvencije o pravima djeteta, o kojima su razgovarali na radionicama na temu dječijih prava.

U razgovoru o pojedinim oblicima nasilja zaključili su da je psihičko nasilje najteže prepoznati, a smatraju da svako nasilje nad djecom ima i elemente psihičkog nasilja i da je važno prepoznati dijete žrtvu nasilja kako bi mu se pružila adekvatna pomoć. Iako nemaju saznanja da u njihovom okruženju ima djece koja su žrtve nasilja, takve bi slučajeve prijavili roditeljima, policiji, a u školi pedagogu i direktoru škole, ali i instituciji Ombudsmana za djecu.