DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

U Poljoprivrednoj školi u Banjaluci, danas su predstavnici Ombudsmana za djecu realizovali još jednu radionicu iz ciklusa „O tvojim pravima u tvojoj školi˝. Kao što je uobičajeno, razgovarali smo sa predstavnicima stručne službe škole koji su nam rekli da školu pohađa 837 učenika u 32 odjeljenja, te da se ove godine upisao nešto manji broj učenika od planiranog. Ova škola već godinama primjenjuje inkluziju i u njoj se po posebnim nastavnim planovima i programima školuju djeca sa poteškoćama u razvoju.

U razgovoru smo se dotakli i primjene Protokola o postupanju u slučaju nasilja zlostavljanja ili zanemarivanja djece za koji su nam rekli da je dobro došao, ali da se u praksi nameću još neka pitanja o kojima treba razgovarati. S Protokolom je upoznato nastavno osoblje i jedan broj učenika, a aktivnost Savjeta učenika na njegovoj promociji tek slijedi.

Članovi Savjeta učenika sa interesovanjem su učestvovali u radionici „Da li znamo šta je nasilje?˝. Vrlo lako su prepoznali sve oblike nasilja, njegove karakteristike i istakli da su o nasilju razmišljali kao o namjernom nanošenju štete. Nesigurnost, povlačenje u sebe, nepovjerenje naveli su kao karakteristike svake žrtve nasilja, a u razgovoru smo došli do zaključka da promjene u ponašanju djece, njihovih drugova, mogu biti posljedica nasilja. Vršnjačka podrška veoma je važna, jer djetetu žrtvi treba vratiti samopouzdanje.

Učenicima su protokoli o postupanju u slučajevima nasilja malo poznati, ali znaju da nasilje mogu prijaviti u školi i policiji. Ostalo je nedorečeno zašto se mladi još uvijek teško odlučuju da prijave nasilje, ali se nadamo da će poslije ove radionice bolje prepoznavati nasilje i biti aktivniji u njegovom sprečavanju.