DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U okviru aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi", predstavnici Ombudsmana za djecu, kancelarija u Doboju, danas su posjetili Osnovnu školu „Dositej Obradović" u Doboju.

Škola je u majskim poplavama, pretrpjela ogromnu štetu, sve učionice i drugi prostori u prizemlju zgrade bili su pod vodom, usljed čega su stradala sva materijalno tehnička sredstva i oprema u tom dijelu škole. Zahvaljujući velikom trudu i naporu uloženom u obnovu objekta, danas učenici ponovo sjede u suvim i lijepo uređenim učionicama, a posljedice poplave se više i ne primjećuju. S upravom škole smo razgovarali o dosada izvršenim, te o tekućim, završnim, manjim radovima na obnovi objekta, kao i o planiranim aktivnostima u školi.

U drugom dijelu posjete, sa članovima Savjeta učenika škole, organizovana je radionica „Da li znamo šta je nasilje?". U uvodnom dijelu učenicima je predstavljena institucija Ombudsmana za djecu Republike Srpske, kao i odredbe Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece i Protokola o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja.

U razgovoru o nasilju, učenici su pokazali da im tema nije strana, vrlo lako su odredili definiciju nasilja, a većina je bez problema znala koje vrste nasilja postoje, kako prepoznati posljedice nasilja i žrtvu, te kome se obratiti u slučaju da nasilje uoče. Većina bi o svemu upoznala roditelje, a zatim svoje razrednike ili nastavnike, a učenici starijih razreda su navodili i policiju i ustanove socijalne i zdravstvene zaštite.

Složili su se da je radionica bila vrlo korisna i obećali da će znanje koje su danas stekli prenijeti u svoje odjeljenske zajednice.