DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

U ciklusu radionica „O tvojim pravima u tvojoj školi" danas je predstavnica Ombudsmana za djecu RS, kancelarija u Foči razgovarala sa upravom i učenicima SŠC „Petar Slijepčević" u Gacku.

Od uprave ove vaspitno-obrazovne institucije saznali smo da školu trenutno pohađa 494 učenika u 19 odjeljenja, koji se obrazuju u Gimnaziji-opšti smjer, mašinskoj struci (bravar i tehničar), ekonomskoj, pravnoj i trgovačkoj struci. Škola je opremljena svim potrebnim kabinetima i radionicama za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa.

Radionicu na temu "Da li znamo šta je nasilje?" organizovali smo u jednom odjeljenju prvog razreda Gimnazije. Prisustvovala su  23 učenika, koji su pokazali veliko  interesovanje za ovu temu, kao i zavidno znanje o pojedinim oblicima nasilja.
Nakon što im je predstavljen rad institucije Ombudsmana za djecu, osnovne odredbe UN Konvencije o pravima djeteta, kao i odredbe protokola o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja i nasilja nad djecom, učenici su, podijeljeni u četiri grupe, uspješno obrađivali razne oblike nasilja: fizičko, psihičko, verbalno i nasilje putem interneta i mobilnih telefona. Istakli su da nasilje u njihovoj sredini nije naglašeno, ali da ima slučajeva verbalnog nasilja, koje se uvijek ne prepoznaje kao nasilje. Uočene slučajeve nasilja nad djecom prijavili bi roditeljima, pedagogu i direktoru škole, kao i policiji i Ombudsmanu za djecu.