DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Predstavnici Ombudsmana za djecu posjetili su danas Gimnaziju u Prijedoru kako bi sa upravom škole razgovarali o brojnim pitanjima koja se tiču funkcionisanja škole, a sa učenicima realizovali radionicu „Da li znamo šta je nasilje?".

U razgovoru sa pedagogom škole saznali smo da škola broji 410 učenika, a da su ove godine upisana svega 4 odjeljenja. Škola je smještena u lijepoj zgradi stare gradnje, ali je nažalost objekat veoma neuslovan, pa tako nastavu fizičkog vaspitanja realizuju u dvorani koju iznajmljuju zajedno sa još 5 škola. Učenici su dobro organizovani i aktivni u Savjetu učenika, dok bi roditelji angažovani u Savjetu roditelja mogli pokazati više inicijative.

Radionice sa srednjoškolcima uvijek protiču u veoma dobroj atmosferi koju karakteriše spremnost na otvorenu diskusiju, iznošenje vlastitih iskustava i traženje rješenja za brojna pitanja koja se tiču njihovog odrastanja. Tako je razgovor o poznavanju oblika nasilja, njegovoj učestalosti, posljedicima koje ostavlja na žrtvu bio veoma interesantan, a zaključili su da nasilja ima, posebno verbalnog i onog putem interneta. Učenici su svjesni da i sami često ne paze i ne biraju s dovoljno pažnje sadržaje koje postavljaju na svoje profile na društvenim mrežama. Na pitanje kome bi prijavili nasilje odgovorili su da bi nasilje prijavili svojim dobrim prijateljima, roditeljima, a u školi razredniku i pedagogu, ali o protokolima koji se tiču vršnjačkog nasilja i nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece nisu imali informacije.

S obzirom na vrlo primijetno angažovanje nekih učenika u diskusiji, nije nas iznenadilo da su neki od njih pokazali interesovanje za saradnju sa Institucijom i članstvo u Mreži mladih savjetnika.