DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Predstavnik Ombudsmana za djecu iz kancelarije u Doboju posjetio je Srednjoškolski centar „Nikola Tesla" u Vukosavlju i sa učenicima prvog odjeljenja prvog razreda održao radionicu iz ciklusa „O tvojim pravima u tvojoj školi".

Nakon razgovora sa direktoricom škole, koja nas je upoznala sa nastavnim i vannastavnim aktivnostima koje se odvijaju u školi, organizovana je radionica „Da li znamo šta je nasilje?".

Na početku radionice, učenicima je predstavljena institucija Ombudsman za djecu, o kojoj su malo znali. Rijetki pojedinci su već čuli za Instituciju, ali su priznali da ne znaju mnogo o njoj, da im je nepoznato značenje riječi ombudsman i da nisu upoznati sa načinom na koji Institucija djeluje. Poslije uvodnog upoznavanja, atmosfera na radionici je postala veoma opuštena, a učenici su pokazali spremnost za diskusiju i analiziranje pojave nasilja u njihovoj zajednici. Bez problema su nabrojali sve vrste nasilja, pokazali su znanje i sposobnost da prepoznaju različite vrste i oblike nasilja. Uočene slučajeve nasilja prijavili bi svojim roditeljima, nastavnicima u školi i policiji, a pojedinci su navodili i centar za socijalni rad. U razgovoru su istakli da se u njihovoj sredini povremeno dogodi fizičko, vršnjačko nasilje, ali, kako kažu, verbalno nasilje je mnogo prisutnije.

Na kraju su istakli zadovoljstvo i ocjenili radionicu kao vrlo korisnu, i naglasili da bi se rado ponovo družili na ovakav način.