DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Na poziv grupe djece koja učestvuju u projektu „Zaštita djece i njihovo učešće u donošenju odluka" (Child Protection and Participation Project), koji implementira World Vision, razvojno područje „Vrbas", zamjenica ombudsmana za djecu održala je radionicu o pravima djeteta.

Deset učesnika, učenika OŠ „Miloš Dujić" iz Čelinca, uzrasta od 13 do 15 godina, već su imali početna znanja o instituciji Ombudsmana za djecu i UN Konvenciji o pravima djeteta. Stoga se na ovoj radionici razgovaralo o pravima na obrazovanje, igru i slobodno vrijeme, izražavanje mišljenja, zaštitu od nasilja i posebno o djeci s poteškoćama u razvoju. Radionica je protekla u ugodnoj atmosferi, a djeca su otvoreno, govorila o svojim iskustvima vezano za pojedina prava i s velikim interesovanjem usvajala nova znanja.

U evaluaciji radionice djeca su definisala po dvije preporuke ili zahtjeva čijom realizacijom bi se unaprijedila prava djeteta u ovih 5 oblasti.

Takođe je naglašeno da ove godine 20. novembra Konvencija slavi 25 godina postojanja i da se taj dan treba posebno obilježiti, a osnovci iz Čelinca su spremni da se tome posvete, jer su puni ideja i planova koje žele realizovati kako bi i na taj način pokazali stvarnu participaciju u radu škole i lokalne zajednice.