DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Osnovna škola „Sveti Sava" u Brodu, dana 9.10.2014. godine bila je domaćin  predstavniku Ombudsmana za djecu Republike Srpke zbog održavanja radionice iz ovogodišnjeg programa „O tvojim pravima u tvojoj školi". Rukovodioci te osnovne škole su nas upoznali o aktivnostima koje se u redovnim nastavnim ali i vannastavnim aktivnostima provode u školi sa osnovnim ciljem unapređenja znanja i vještina đaka, kao i sa projektima koji su poboljšali uslove u kojima đaci borave za vrijeme nastave. Istakli su da ovu školu, zajedno sa dvije područne škole, pohađa oko 900 đaka i izrazili zabrinutost zbog uočene pojave blagog pada broja upisanih u ovoj školskoj godini.

Radionica na temu „Da li znamo šta je nasilje?" održana je sa predstavnicima savjeta učenika škole. U uvodnom dijelu radionice đaci su istakli da su već čuli o postojanju institucije Ombudsmana za djecu Republike Srpske, ali da nisu bili upoznati sa njenom organizacijom i načinom rada. Prilikom predstavljanja Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece i Protokola o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja, đaci viših razreda su istakli da su na časovima odjeljenskih zajednica već bili upoznati sa postojanjem tih protokola. U razgovoru o nasilju učesnici radionice su prijatno iznenadili poznavanjem teme, većina je bez problema znala koje vrste nasilja postoje, kako prepoznati posljedice nasilja i žrtvu, te kome se obratiti u slučaju da se nasilje neposredno desi radi zaštite i pomoći žrtvi nasilja. U otvorenom razgovoru i prijatnom druženju istakli su da im je bilo veoma zanimljivo da saznaju nešto novo i da, pored toga što su u školi dosta razgovarali o nasilju, smatraju da su ovakve radionice od velike koristi te da žele  da se češće organizuju.