DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Predstavnici Ombudsmana za djecu, danas su posjetili SŠC „Jovan Dučić˝ u Kneževu kako bi sa učenicima razgovarali o njihovim pravima u njihovoj školi. Kako smo to i očekivali od srednjoškolaca, znali su dosta o svojim pravima i posebno naglasili važnost prava na izražavanje mišljenja. Kada smo ih pitali da li to pravo mogu da ostvare u školi, rekli su da mogu, a to su nam potvrdili i u upravi naglasivši da su etički kodeks i drugi školski akti doneseni uz učešće savjeta učenika. 

U upravi škole saznali smo da školu špohađa 267 učenika u 12 odjeljenja i 5 smjerova, te da imaju uslove za izvođenje nastave. Jedini problem je sala za fizičko vaspitanje, za koju su nam i učenici rekli da je nemaju i da se nastava fizičkog vaspitanja odvija na otvorenom terenu kada to vrijeme dozvoljava.

Tema „Da li znamo šta je nasilje˝ zainteresovala je učenike i lako su odredili vrste nasilja, njihove karakterestike, kao i posljedice koje žrtva bilo kojeg oblika nasilja može imati. Kod razgovora o djeci žrtvama nasilja akcenat  je stavljen na to da svako nasilje kod djeteta izaziva psihičke posljedice, strah, povlačenje u sebe i stid. Učenici su tokom razgovora objasnili da se nasilje, posebno ono u porodici, rijetko prijavljuje, jer svi „gledaju svoja posla" i ne žele se miješati u tuđe probleme. Na pitanje kome bi prijavili nasilje učenici su rekli da je to policija i institucije, jer smatraju da škola ne može mnogo sama da učini. To je bila prilika da učenike upoznamo sa Protokolom o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, kao i Protokolom o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja koji tačno propisuju obaveze svih nadležnih vezano za prevenciju i postupanje u slučajevima nasilja. 

S obzirom da su radionici prisustvovali predstavnici svih odjeljenja i savjeta učenika porazgovarali smo i o aktivnostima koje savjet učenika redovno provodi, a posebno su istakli akcije „Jedno dijete, jedan slatkiš˝ i posjete Domu za njegu starih lica u Kneževu. U školi se svake godine organizuje i nagradno putovanje za odjeljenje koje pokaže najbolji uspjeh, a njemu se pridruže i učenici iz drugih odjeljenja koji su imali odličan uspjeh i bili bez ijednog izostanka što je za njih dodatni motiv da se posvete redovnom izvršavanju svojih obaveza.