DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Posjetom Ekonomskoj školi u Bijeljini predstavnici Ombudsmana za djecu, nastavili su aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi".

U razgovoru sa rukovodstvom, saznali smo da je škola moderno opremljena i da učenici i zaposleni imaju veoma dobre uslove za rad i učenje, kao i vannastavne aktivnosti.

U radnom dijelu posjete sa članovima Savjeta učenika škole, održana je radionica na temu „Da li znamo šta je nasilje?". Na početku, učenicima je predstavljena institucija Ombudsmana za djecu Republike Srpske, za čije postojаnje je jedan broj učenika već znao, ali nisu bili dovoljno upoznati sa nadležnostima, organizacijom i načinom rada institucije.

U razgovoru o nasilju nad djecom, učesnici radionice pokazali su zainteresovanost, ali i znanje o vrstama nasilja, naglašavajući da najviše ima fizičkog, verbalnog i psihičkog nasilja. Iznosili su primjere sa kojima su se susretali i u otvorenom razgovoru iznosili su svoje stavove o nasilju ali i o preventivnom djelovanju i sprečavanju nasilja i o zaštiti žrtava nasilja. Njihovi stavovi i postavljena pitanja, pokazali su određenu dozu nepovjerenja u institucije. Pitaju se da li institucije mogu biti efikasnije i pomoći im u borbi protiv nasilja na način kako to oni očekuju, ističući stav da se često dešava da žrtva nasilja poslije intervencije bude izložena nekom drugom obliku nasilja.

Veoma otvoren i iskren razgovor i izneseni stavovi pokazali su da je potrebno stalno provođenje aktivnosti radi informisanja društva, a posebno djece, roditelja i nastavnika, o fenomenu nasilja i njegovim posljedicama.