DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

„Dječija nedjelja˝ će se obilježiti brojnim aktivnostima, u periodu od 29. septembra do 5. oktobra sa zajedničkim sloganom „Imam pravo da kažem i budem saslušan˝. Cilj manifestacije je da se dodatnim aktivnostima ukaže na važnost prepoznavanja potreba svakog djeteta i obavezu adekvatnog reagovanja u različitim situacijama u kojima se djeca nađu na svom putu odrastanja.

Pravo djeteta na izražavanje mišljenja

Pravo djeteta na izražavanje mišljenja i učestvovanje u svakom postupku koji se njega tiče, jedno je od osnovnih prava i istovremeno jedan od četiri osnovna principa Konvencije. To obavezuje da ovaj osnovni princip, bude uključen u ostvarivanje svakog prava, na način da se djetetu omogući da izrazi svoje mišljenje. Pri tome nije dovoljno samo utvrditi pravo djeteta, vrlo je važno mišljenju djeteta posvetiti dužnu pažnju, na način da razumije postupak koji se vodi i njegovo učešće u tom postupku, te njegovu ulogu da kroz izražavanje vlastitog mišljenja doprinosi i u određivanju onog što jeste njegov najbolji interes.

Pravo koje Konvencija uspostavlja nije odluka djeteta i ne znači da će se prilagođavati mišljenju djeteta i time praktično djetetu prepuštati odluku, već znači da će se, uvažavajući mišljenje djeteta, donijeti odluka u najboljem interesu djetetu.

Pri tome se posebno mora imati u vidu da je slobodno iznošenje mišljenja djeteta osnov u ostvarivanju ovog prava, odnosno da dijete bez pritisaka i manipulacija od bilo koga iznosi svoj stav. Manipulacije djetetom posebno su prisutne u postupcima razvoda braka, uticanjem jednog roditelja na mišljenje djeteta o drugom roditelju. Ali, obaveza je nadležnih službi da i taj problem prepoznaju i adekvatno reaguju prema roditelju koji koristi dijete u postupku za ostvarivanje svojih prava.

Konvencija ne određuje uzrast djeteta, već određuje njegovu sposobnost da formira svoje mišljenje, što znači da „država˝ ne smije poći od pretpostavke postojanja nesposobnosti djeteta za izražavanje mišljenja. Naprotiv, države moraju pretpostaviti postojanje sposobnosti djeteta da formira svoje mišljenje i moraju mu omogućiti pravo da ga izrazi. Dijete nema obavezu da prethodno dokazuje svoju sposobnost, kao što nema ni obavezu izražavanja mišljenja, i  to je njegov izbor.

Pravo djeteta na izražavanje mišljenja nalaže jasnu zakonsku obavezu državama da priznaju ovo pravo djeteta, ali i da obezbijede njegovu punu primjenu. Novim Zakonom o socijalnoj zaštiti, i izmjenama i dopunama Porodičnog zakona, na prijedlog Ombudsmana za djecu, utvrđena je obaveza nadležnih organa da u postupku u kome se odlučuje o pravima djeteta omoguće djetetu da izrazi svoje mišljenje u skladu sa uzrastom i njegovim sposobnostima.

Ovo pravo djeteta u praksi se teško razumije i djeca različitog uzrasta upravo to iznose kao problem, posebno u obrazovnom sistemu. Pravo na izražavanje mišljenja  često se shvata na način da ugrožava autoritet odraslih. Autoritet odraslih je vrlo važan u odrastanju djeteta, posebno ako je usmjeren da kod djece od najranijeg uzrasta razvija radoznalost, interesovanja, samostalnost i odgovornost, ako podržava i podstiče djecu da budu aktivni  učesnici, a ne samo posmatrači, i djeca to prepoznaju.

Ombudsman za djecu planirao je u „Dječijoj nedjelji" aktivnosti na području cijele Republike Srpske:

29. SEPTEMBAR - PONEDJELjAK

  • Banja Luka u 9,30 časova - Druženje Ombudsmana za djecu s djecom iz vrtića „Pčelica" u prostorijama Institucije 

30. SEPTEMBAR - UTORAK

  • Foča u 9,00 časova - Druženje s djecom iz vrtića „Čika Jova Zmaj"
  • Banja Luka u 12,00 časova - Centralna manifestacija u Administrativnom centru Vlade „Imam pravo da kažem i budem saslušan"
  • Jezero u 12,00 časova - OŠ „Vuk Karadžić", radionica „O tvojim pravima u tvojoj školi"

01. OKTOBAR - SRIJEDA

  • Nevesinje u 10,45 časova - OŠ „Risto Proroković ", radionica „O tvojim pravima u tvojoj školi"

02. OKTOBAR - ČETVRTAK

  • Bijeljina u 12,00 časova - Ekonomska škola, radionica, „O tvojim pravima u tvojoj školi"

03. OKTOBAR - PETAK

  • Banja Luka u 11,00 časova -  „Prednosti i opasnosti interneta" - radionica mladih savjetnika u Dječijem domu „Rada Vranješević"
  • Doboj od 16,00 -18,00 časova - „Prava djeteta" radionica mladih savjetnika u „Dječijem kutku"