DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

U okviru aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi" prvi dani jeseni odveli su predstavnicu Ombudsmana za djecu RS, kancelarija u Foči u sunčanu Hercegovinu u OŠ „Sveti Sava" u Bileći, gdje nas je dočekala raspjevana atmosfera. Naime, uređenim školskim holom odzvanjala je pjesma sa časa muzičkog vaspitanja iz jedne učionice, što je nagovijestilo pozitivnu atmosferu u ovoj školi, u šta smo se ubrzo i uvjerili.

Prvi utisak o ovoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi je da se radi o školi koja ima sve uslove za nesmetano odvijanje nastavnog programa i redovnih aktivnosti, što nam je potvrdila i školska pedagoginja. Školu pohađa 399 učenika u centralnoj i dvije područne škole. Nastava je organizovana u dvije smjene, a posebno ističu dobru saradnju škole sa Savjetom učenika i Savjetom roditelja.

Radionica na temu „Da li znamo šta je nasilje?" organizovana je u jednom odjeljenju VIII razreda, u multimedijalnoj učionici, koja je pružila sve tehničke uslove za druženje sa učenicima i razgovor na temu o nasilju. Učenike smo upoznali sa ovlaštenjima institucije Ombudsmana za djecu RS, ali i sa odredbama UN Konvencije o pravima djeteta, Protokola o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja među djecom i mladima u obrazovnom sistemu i Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece.

Nakon kratke prezentacije o nasilju, radionica je nastavljena razgovorom u kojem su učenici aktivno učestvovali. Podijeljeni u četiri grupe, definisali su oblike nasilja - fizičko, verbalno, psihičko i nasilje putem interneta i mobilnih telefona. Smatraju da je najlakše prepoznati fizičko nasilje, a da je najteže prepoznati žrtvu psihičkog nasilja. Na svojim panoima vrlo rječito i slikovito su opisali pojedine oblike nasilja. U razgovoru su se trudili da prepoznaju slučajeve nasilja u okruženju, a nasilje bi prijavili, prije svega školskom pedagogu, direktoru škole i Ombudsmanu za djecu RS.

Na kraju, izrazili su zadovoljstvo posjetom predstavnika Ombudsmana za djecu RS, tim prije što do sada nisu imali priliku da nešto više saznaju o nadležnostima institucije.