DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U okviru ovogodišnjeg ciklusa održavanja radionica pod nazivom „O tvojim pravima u tvojoj školi", predstavnici Ombudsmana za djecu iz Doboja posjetili su Osnovnu školu „Sveti Sava" u Modriči.

Psiholog škole g-đa Ljiljana Jovanović upoznala nas je sa aktivnostima škole usmjerenim ka stvaranju što boljih uslova za kvalitetno organizovanje nastavnog procesa. Centralnu školu i devet područnih škola pohađa 1062 učenika, a nastava je organizovana u dvije smjene. Kao i u mnogim drugim školama ove školske godine upisan je manji broj učenika u odnosu na prethodnu.

Radionica na temu „Da li znamo šta je nasilje" održana je sa prvim odjeljenjem sedmog razreda. Učenicima je predstavljen rad i nadležnosti Institucije i Protokol o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, a zatim se razgovaralo o nasilju, njegovim oblicima i vrstama, gdje i kome prijaviti nasilje. Učenici su istakli i pokazali da su u školi razgovarali o pojavi i vrstama nasilja, najviše se zadržavajući na fizičkom nasilju. U razgovoru su najviše zanimanje pokazali za nasilje putem informacionih tehnologija.

Priznali su da nisu bili upoznati sa postojanjem institucije Ombudsmana za djecu, te su istakli da im se ovakvi susreti i radionice sviđaju i da bi voljeli da se češće organizuju i o drugim temama.