DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prva  radionica iz ciklusa „O tvojim pravima u tvojoj školi" realizovana je u OŠ „Petar Kočić" u Kolima, na planini Manjači na kojoj je jutros propadavao i prvi snijeg. Uprava škole upoznala nas je sa najvažnijim podacima o školi, te kao i mnogi drugi, naglasili da se broj učenika smanjuje, pa su od 5 područnih škola ugašene dvije. Djeca dolaze iz udaljenih sela i veliki broj učenika putuje do škole, a nastavno osoblje i uprava trude se da vrijeme koje djeca imaju slobodno do dolaska prevoza, provedu u raznim aktivnostima. Nastava se odvija bez poteškoća, ali saradnja sa roditeljima i Centrom za socijalni rad mogla bi biti kvalitetnija. Kako je tema ovogodišnjih radionica „Da li znamo šta je nasilje?", saznali smo da je psiholog škole istovremeno i koordinator u aktivnostima za zaštitu djece od nasilja, te da se slučajevi nasilja rješavaju uglavnom u školi.

Radionici su prisustvovali učenici sedmog, osmog i devetog razreda koji su po najavi teme, rekli da su o vrstama nasilja pričali sa psihologom i to na časovima odjeljenjske zajednice. Stoga su vrlo lako nabrajali vrste nasilja i određivali njegove karakteristike. Učenicima je poznato da nasilje mogu prijaviti u školi, ali nisu bili sigurni da li je škola mjesto gdje treba da prijave i nasilje koje se desilo van škole. Najviše diskusije bilo je u vezi nasilja putem interneta, jer djeca o njemu dosta toga znaju, ali još nisu svjesni koliko problema i kakve posljedice mogu izazvati kontakti s nepoznatim osobama putem društvenih mreža, kao i to da fotografije i lični podaci mogu biti zloupotrijebljeni. Učesnici su pristali da za „domaću zadaću" pregledaju svoje facebook profile i razmisle da li poznaju baš sve one koji mogu vidjeti njihove lične podatke.

Učenici su na pitanje ima li u školi nasilja, rekli da ga nema i da se u školi osjećaju dobro i sigurno, te da rado i slobodno vrijeme provode u školskom dvorištu u kojem se pored igrališta nalaze i tobogan, ljuljačke, penjalice pa je tako namijenjen svim uzrastima i svoj djeci.