DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Ombudsman za djecu dr Nada Grahovac danas je sa glavnim republičkim prosvjetnim inspektorom g-dinom Goranom Aljetićem razgovarala o prijavama po kojima je Institucija postupala, a iz nadležnosti su Prosvjetne inspekcije, o postupanju kontrolisanih organa u otklanjanju nepravilnosti utvrđenih nadzorom Prosvjetne inspekcije, te preventivnoj ulozi Prosvjetne inspekcije u zaštiti prava i interesa djece.

Prosvjetna inspekcija, prema zakonu, vrši nadzor u primjeni propisa u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Vršeći nadzor u primjeni propisa u obrazovnom sistemu, Prosvjetna inspekcija doprinosi ne samo zaštiti prava djece u konkretnim situacijama, već djeluje preventivno - sprečava ponavljanje istih nepravilnosti, ne samo u kontrolisanom organu već i u drugim nadležnim organima po tom osnovu.