DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Već petu jesen zaredom Ombudsman za djecu realizuje edukativne radionice pod nazivom „O tvojim pravima u tvojoj školi" s ciljem upoznavanja djece s pravima koja im garantuje Konvencija o pravima djeteta. Ove godine radionice će se realizovati pod nazivom „Da li znamo šta je nasilje?" a s ciljem prevencije i osnaživanja djece da nasilje prepoznaju i prijave nadležnima ne samo u školi nego i u široj zajednici.

Planirano je da predstavnici Ombudsmana za djecu iz Foče, Doboja i Banjaluke posjete 27 osnovnih i srednjih škola širom Republike i u razgovorima s djecom i zaposlenima, pored ostalog, još jednom upozore da su i škole dužne Protokol o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djeteta učniti dostupnim i djeci i roditeljima s ciljem prevencije, edukacije i reagovanja u slučaju nasilja nad djetetom. Radionice se završavaju na Međunarodni dan prava djeteta i 25. rođendan Konvencije.

U septembru mjesecu su planirane radionice u školama:

1.  23.09.2014.  OŠ „Petar Kočić" Kola
2.  24.09.2014.  OŠ „Sveti Sava" Bileća
3.  25.09.2014.  OŠ „Sveti Sava" Brod
4.  30.09.2014.  OŠ „Vuk Karadžić" Jezero