DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

U organizaciji Zaštitnika građana Republike Srbije u Beogradu je od  17-19. septembra 2014. godine održana Godišnja konferencija Mreže ombudsmana za djecu Jugoistočne Evrope na temu „Ekonomska kriza: Usluge za djecu (ni)su opstale. Šta činimo?"

S obzirom da se brojni problemi sa kojima se susreće porodica u uslovima ekonomske krize direktno odražavaju na djecu i zadovoljavanje njihovih i osnovnih i razvojnih potreba i potreba za socijalnom integracijom, Konferencija je bila prilika da ombudsmani za djecu razmijene informacije, prepoznaju dobre prakse i ukažu na dodatnu brigu za svako dijete u uslovima ekonomske krize, posebno najosjetljivijih kategorija.

U Narodnoj skupštini Republike Srbije održan je sastanak i sa članovima skupštinskog Odbora za prava deteta, koji su istakli  potrebu unapređenja zaštite prava djeteta i u uslovima ekonomske krize, te jačanja saradnje parlamenta i institucije ombudsmana u cilju unapređenja sistema dječije zaštite.

Ombudsman za djecu dr Nada Grahovac na konferenciji je posebno ukazala na položaj djece sa smetnjama u razvoju i na potrebu uklanjanja brojnih prepreka koje onemogućavaju optimalan razvoj njihovih potencijala, prije svega vezano za ranu identifikaciju i adekvatnu stručnu podršku u najranijem uzrastu, na potrebu sistemskih rješenja vezano za podršku djeci u obrazovnom sistemu, na ostvarivanje prava na dnevno zbrinjavanje.