DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Ne koristite djecu u izbornoj kampanji, djeca ne glasaju.

Djeci nije mjesto na bilbordima, tribinama, posterima, već u programima političkih stranaka, koji će u datim uslovima ponuditi moguća rješenja i odgovoriti na potrebe djece, između ostalih i:

- kako omogućiti za svako dijete sa smetnjama u razvoju postizanje najvišeg stepena njegove samostalnosti i socijalne integracije,

- kako ubrzati zakonodavne i administrativne procedure da se djeci bez roditeljskog staranja obezbijedi alternativna porodica putem usvojenja,

- kada će biti povećane kazne za počinioce krivičnih djela nasilja nad djecom, posebno za počinioce seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djece,

- kako obezbijediti da djeca ne budu dodatno povrijeđena i ponižena u postupcima koji se godinama vode radi naplate alimentacije,

- pravo na predškolsko obrazovanje i vaspitanje za svako dijete.

Djeca su naša budućnost, ali djeci i danas treba briga, podrška i pažnja, treba im podsticajno okruženje u kojem će biti motivisani za rad i učenje, treba im okruženje koje će omogućiti maksimalni razvoj njihovih potencijala, okruženje u kojem znaju da imaju podršku i zaštitu i u kojem se njihov glas čuje.

Iako Bosna i Hercegovina i ove izbore dočekuje sa izbornim pravilima koja nisu prepoznala ni potrebu ni važnost zaštite djece i njihovih interesa u političkoj kampanji, najbolji interes na koji djeca imaju pravo, obavezuje da se djeci i u izbornoj kampanji obezbijedi zaštita i briga koja je neophodna za njihovu dobrobit.