DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U Doboju je 01.09.2014. godine otvoren Dječiji kutak Doboj - Children's Corner  radi pružanja pomoći i podrške djeci i omladini.  
Otvaranje ovog prostora direktno su pomogli organizacije World Vision i UNICEF u saradnji sa udruženjima građana: „Udruženje za pomoć djeci sa posebnim potrebama" „Mala kuća" i „Obrazovno kreativni centar Doboj".

Grad Doboj je u majskoj poplavi pretrpio ogromnu štetu, a jedna od posljedica je i veoma otežan početak školske godine naročito za osnovne škole i za vrtiće u gradu, zbog rekonstrukcionih radova na tim objektima. U ovakvoj situaciji Dječiji kutak Doboj će djeci i njihovim roditeljima pružiti dodatnu podršku i pomoć radi lakšeg oporavka od posljedica preživljenog šoka i trauma. U ovom prostoru će za djecu biti organizovane kreativne, obrazovne i sportske aktivnosti, a stručno osoblje će primjenjivati i socijalnu inkluziju za djecu i mlade sa posebnim potrebama. Boravak i aktivnosti djece i omladine biće organizovani radnim danima, a posebna pažnja i podrška biće posvećeni djeci s posebnim potrebama (grafomotorika, govorno jezička podrška...).

Punu podršku otvaranju Dječijeg kutka dali su: kancelarija Ombudsmana za djecu u Doboju, Osnovna škola  "Vuk S. Karadžić", Savjet učenika Medicinske škole Doboj, Američki kutak Doboj, Udruženje građana „Rotor" Turistička zajednica Doboj i drugi.