DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Juče su u Trebinju zatvoreni 18. Susreti mladih Republike Srpske koje je organizovao Omladinski savjet uz podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta. To je tradicionalna manifestacija koja mladim ljudima pruža mogućnost zajedničkog okupljanja, druženja, razvijanja ideja i rada na programima namijenjenim mladima.

Manifestacija 18. Susreti mladih Republike Srpske imala je za cilj podsticanje mladih ljudi na umrežavanje, kreativan rad i druženje kroz zabavu i interaktivno učenje čime je značajno doprinijela razvoju i unaprijeđenju osjećaja zajedništva među mladim ljudima (učesnicima događaja) i prevazilaženju predrasuda.

U okviru saradnje Ombudsmana za djecu i Omladinskog savjeta Republike Srpske članovi Mreže mladih savjetnika ombudsmana za djecu učestvovali su, već tradicionalno, na Susretima mladih. U Trebinju su aktivnosti Mreže predstavili mladi savjetnici Nataša Bednarčuk, Anja Živković i Andrej Perković iz Banjaluke, Nataša Milošević i Neda Brestovac iz Doboja, Anđela Vukotić i Arsen Vukotić iz Gradiške, Mira Milićević iz Modriče i Ana Tomić iz Vlasenice.

Mladi savjetnici su promovisali video klipove na temu prednosti i opasnosti interneta koji su nastali na trening seminaru Ombudsmana za djecu „UN Konvencija o pravima djeteta i IKT" u aprilu 2014.godine, koji je dio programa „Pripreme za certifikaciju vršnjačkih edukatora o pravima djeteta za mlade savjetnike/savjetnice ombudsmana za djecu Republike Srpske".