DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Početak nove školske godine, koju će školska zvona oglasiti 1.septembra, uvijek je nova radost, velika očekivanja ali i stalna briga.

Prvi dani u školi, posebno za najmlađe koji će prvi put sjesti u školske klupe, vrlo često su presudni za uspješnost daljeg školovanja, zato je vrlo važno, na samom početku školovanja obezbijediti njihovu adekvatnu pripremu i socijalnu i emocionalnu i održati obećanja koja smo im, ispraćajući ih u školu dali.

Ali ne samo prvačići, i osnovci i srednjoškolci trebaju podršku na početku nove školske godine. Iako vrlo često ne govore da imaju problem i da im treba podrška, samo u stalnoj saradnji sa nastavnicima, roditelji će uvijek znati da li dijete ima problem u savladavanju gradiva ili u komunikaciji sa vršnjacima.

Za uspjeh djece u školi važni su i spremnost na saradnju, upornost, poštovanje drugih.

Dijete kome se posvećuje potrebna pažnja, koje ima podršku i osjeća se prihvaćenim, lakše se prilagođava novim situacijama i lakše ih savladava. Zato je važno pohvaliti dijete ne samo za postignuti rezultat već i za uloženi trud, jer stalne kritike i prijetnje kaznama produbljuju njegov osjećaj nesigurnosti i utiču na lošu sliku djeteta o sebi.
 
Svako dijete ima pravo na obrazovanje koje će mu omogućiti da razvije životne vještine, sposobnosti učenja, samopoštovanje i samopouzdanje i to u školskoj sredini koja motiviše svako dijete, u kojoj nema nasilja, u kojoj se poštuju prava drugih i drugačijih i u kojoj su nastavne metode prilagođene različitim potrebama djece.
 
Škola je mnogo više od ocjena. Važnije od ocjena je učenje i vaspitanje da je važno imati ciljeve, da je važno biti odgovoran, marljiv i uporan, danas u školi, a sutra u svim životnim situacijama u svijetu odraslih za koji ih pripremamo.

Svim učenicima želim sretan početak nove školske godine.

 
Ombudsman za djecu
Nada Grahovac