DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

U okviru projekta „Socijalizacija djece Republike Srpske˝ u organizaciji Javnog fonda dječije zaštite, u XI smjeni, od 18-27. avgusta 2014. godine u Kumboru boravi 131 dijete iz opština Bileća, Osmaci, Kotor Varoš, Čelinac, Prijedor, Bijeljina, Drinić i Pale.

Ombudsman za djecu Nada Grahovac i ove se godine družila sa djecom u kampu. Ovaj vid saradnje sa djecom za Instituciju je posebno važan, jer su na jednom mjestu okupljena djeca iz različitih sredina, različitih škola, različitog uzrasta i socijalnog statusa, djeca sa smetnjama u razvoju i talentovana djeca. Na radionici o njihovim pravima djeca su priznala da vrlo malo znaju o svojim pravima i da o tome ne uče u školi. Uglavnom su odgovarali na pitanja u vezi sa obrazovanjem, a poslije radionice su postavljali pitanja i imali potrebu da neka svoja iskustva podijele sa ombudsmanom za djecu.

O uslovima boravka u kampu ali i brojnim pitanjima ostvarivanja prava djece u opštinama iz kojih djeca dolaze, ombudsman za djecu je razgovarala i sa vaspitačima i volonterima u kampu.

Za djecu je, pored brojnih aktivnosti koje se prema programu realizuju u kampu, posebno važan večernji program, koji djeca organizuju svako veče uz podršku vaspitača i studenata volontera, u kojem djeca pokazuju maksimalnu kreativnost u predstavljanju sebe, svoje škole i opštine iz koje dolaze.