DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Zakon o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona, usvojen na Trideset petoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 2. jula 2014. godine,  objavljen je u Službenom glasniku Republike Srpske broj 63/14 od 18. jula 2014. godine i stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja.