DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

U kancelariji Ombudsmana za djecu Republike Srpske u Doboju, u petak, 11.07.2014. godine održan je sastanak sa predstavnicima lokalne zajednice, predstavnikom UNDP- Razvojni program Ujedinjenih nacija i direktorima Gimnazije, vrtića i osnovnih škola radi razmjene informacija o do sada obavljenim radovima i aktivnostima na obnovi školskih objekata oštećenih poplavom u maju mjesecu i njihovoj pripremi za početak školske 2014/15 godine.

Na sastanku je razgovarano o nastaloj šteti i posljedicama poplava na školskim objektima, predstavljen je plan izvođenja građevinskih radova na oštećenim objektima. Prvi pripremni radovi planirani su za početak sljedeće sedmice.

Predstavnik UNDP-a, kao glavnog  nosioca projekta obnove i modernizacije oštećenih objekata je naglasio da će izvođenje građevinskih radova biti organizovano u dvije smjene, te da će od građevinsko-tehnoloških procesa zavisiti i brzina izvođenja planiranih radova.

Učesnici sastanka su zaključili da se, imajući u vidu veliki obim nastale štete, sada ne može precizno odgovoriti na pitanje da li će sve poplavljene škole biti spremne za početak nove školske godine u mjesecu septembru.