DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Izmjene i dopune Porodičnog zakona  izuzetno su važne kako za ostvarivanje prava i interesa djece tako i za nadležne službe i institucije koje odlučuju o pravu djeteta po osnovu ovog Zakona. Nove izmjene Zakona u narednoj godini prioritetno bi se trebale odnositi na pitanje usvajanje djece te ostvarivanja prava djece u postupcima razvoda braka.

Pored prava djeteta da održava lične odnose i neposredne kontakte sa roditeljem sa kojim ne živi, dijete ima i pravo  da održava lične odnose i sa bliskim srodnicima i drugim licima sa kojima ga vezuje posebna bliskost, ako je to u najboljem interesu djeteta. 

Izmjenama i dopunama Porodičnog zakona u Republici Srpskoj, u skladu sa zahtjevima UN Konvencije o pravima djeteta, a na inicijativu Ombudsmana za djecu, prvi put se utvrđuje ovo pravo djeteta - pravo na kontakte i druženja sa bakom i djedom, bliskim srodnicima i drugim licima za koje dijete vezuje posebna bliskost.

Izmjenama i dopunama Porodičnog zakona utvrđeno je i pravo djeteta na izražavanje vlastitog mišljenja i učešća u svim postupcima koji se odnose na dijete, zatim da najbolji interes djeteta mora biti prioritet u svim aktivnosti koje se tiču djeteta, kao i pravo djeteta na zaštitu od svakog oblika zanemarivanja, nasilja i zlostavljanja i svake vrste eksploatacije. Izmjenama zakona, dijete ima i pravo na besplatnu pravnu pomoć u svim slučajevima i postupcima za ostvarivanje prava na izdržavanje.