DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

U Banjaluci je održana Regionalna konfrencija - Prevencija nasilja među mladima, u organizaciji Gender centra Vlade Republike Srpske i NVO „PERPETUUM MOBILE" na kojoj su svoja iskustva predstavili učesnici iz Srbije i Hrvatske.

U panel diskusiji iskustva iz Republike Srpske prenijeli su Ombudsman za djecu dr Nada Grahovac, te predstavnici Ministarstva porodice, omladine i sporta, Ministarstva prosvjete i kulture i Centra za socijalni rad Banja Luka.

Zajednička je ocjena svih učesnika da programi prevencije nasilja treba da budu sastavni dio redovnog školskog programa, o čemu je Ombudsman za djecu i govorila tokom svog izlaganja, podsjetivši da je Institucija uputila Ministarstvu prosvjete i kulture Preporuku-Programi prevencije su sastavni dio školskog programa (broj:1847-16-UP/14 od 11.12.2013.godine) u kojoj predlaže da Ministarstvo:

- Do nove školske godine definiše program prevencije nasilja koji bi bio dio obrazovnog sistema i koji bi se realizovao u odjeljenskoj zajednici.
Program treba da obuhvati različite oblike nasilja među djecom - vršnjačko nasilje i različite oblike nasilja nad djecom - fizičko, psihičko, seksualno, nasilje putem informacionih tehnologija, kako prepoznati sve njegove oblike, koje su posljedice na odrastanje djeteta, kome i kako se obratiti za pomoć, šta je obaveza nadležnih institucija prema Protokolu o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece.

- O prijedlogu programa obavi potrebne konsultacije sa stručnjacima iz ove oblasti, posebno sa zaposlenim u vaspitno-obrazovnim ustanovama, te

- Utvrdi plan i program obuke zaposlenih u vaspitno-obrazovnim ustanovam a u cilju realizacije definisanog programa.