DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Ombudsman za djecu uputio je apel nevladinim organizacijama koje rade s djecom da se iznađu načini saradnje kako bi se pomoglo djeci u područjima pogođenim poplavama. Humanitarna organizacija World Vision se odazvala na poziv i danas je održan sastanak na kojem je direktorica razvojnog područja Vrbas Natalija Ševo upoznala ombudsmana za djecu dr Nadu Grahovac s aktivnostima koje je ova nevladina organizacija planirala provesti u naredna tri mjeseca, kako bi djeci s poplavljenih područja omogućila podršku i pružila im kvalitetne sadržaje.

Ombudsman za djecu će uzeti učešće u ovim aktivnostima, kao i u već započetim programima koji se odnose na dječiju zaštitu, obrazovanje i participaciju, kako bi se ostvario multidisciplinarni pristup uz učešće djece, roditelja, škole, lokalne zajednice i nevladinog sektora.