DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Sajam za djecu i porodicu okupio je veliki broj izlagača koji su tokom dva dana ponudili posjetiocima brojne sadržaje zabavnog, edukativnog, sportskog, kreativnog i promotivnog karaktera kojima se još jednom skrenula pažnja na potrebe djece, roditelja i porodice.

Učešće Ombudsmana za djecu na Sajmu, imalo je za cilj biti s djecom, roditeljima i svima koji rade s djecom i za djecu kako bi im u direktnom kontaktu približio prava djece i ukazao na potrebu da svi zajedno, svako iz svog ugla, treba da radimo na unapređenju ostvarivanja i zaštite prava djeteta.

Tokom dva dana brojni posjetioci, prije svega djeca, prilazili su štandu tražeći informacije i savjete o raznim pitanjima koja se tiču prava djeteta. Djeci su bile posebno interesantne kratke „radionice" u kojima su odgovarali na pitanja o pravima djeteta a koje su realizovali mladi savjetnici ombudsmana za djecu Tamara Perić, Milica Mijatović, Marko Grujić, Anja Živković, Ana Stamenić i Dragutin Dedić. Štand su posjetile i grupe djece iz osnovnih škola „Vuk Karadžić" iz Sitneša, vrtića Maslačak i Mini Maus, studio glume  Roda i drugi.

Roditelji, bake i djede, prosvjetni radnici, socijalni radnici, predstavnici institucija, privatni preduzetnici, predstavnici nevladinih organizacija koji su se tokom Sajma u velikom broju zaustavljali kod izloženih publikacija i promotivnih materijala Institucije bili su posebno zainteresovani za Protokol o postupanju u slučajevima nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, letak „Djeca na internetu"  i Konvenciju o pravima djeteta.

Štand Institucije je privakuo i pažnju gospođe Suzan Prahl direktorice Kids festivala koja je izrazila želju da sarađuje sa Institucijom i posebno se zainteresovala za rad Mreže mladih savjetnika i njihovo angažovanje u vršnjačkoj edukaciji.

Sajam je je potpuno novo iskustvo za sve učesnike a posebno djecu koja su svojim učešćem u kreativnom kutku, na sportskom poligonu, pozornici, ali i saobraćajnom poligonu, mini tv studiju, improvizovanoj bašti i brojnim zabavnim i edukativnim sadržajima pokazala da uz naše razumijevanje, ulaganje i podršku mogu ostvariti brojna prava koja im garantuje Konvencija.