DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Dvodnevni seminar koji će se održati u Banjaluci za oko 250 učesnika, predstavnika osnovnih škola, predškolskih ustanova, centara za socijalni rad i policije sa regije Banja Luka, ima za cilj edukaciju profesionalaca o primjeni Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, a u cilju zaštite djece i jačanja kapaciteta nadležnih za njegovu primjenu.

Tokom seminara učesnici će dobiti informacije o ulozi Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece u prevenciji nasilja u osnovnim školama, popunjavanju evidencijskog lista, o nasilju, njegovim uzrocima i posljedicama i planiranju preventivnih programa.

Ombudsman za djecu dr Nada Grahovac prezentovaće dosadašnja iskustva iz primjene Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece kako bi na primjerima iz prakse učesnicima seminara približila potrebu uzajamne saradnje i koordinacije svih nadležnih u sistemu, s ciljem jačanja zaštite djece od svakog oblika nasilja. 

Seminar je dio aktivnosti koje su predviđene projektom „Mehanizam podrške prevenciji nasilja i smanjenju rizika od oružja" koji realizijuje humanitarna organizacija "Genesis Project" uz saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, a pod pokroviteljstvom UNICEF-a BiH i Švedske međunarodne agencije za razvoj. Slični seminari planirani su i za druge regije u Republici Srpskoj.