DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Na Međunarodni dan djece žrtava nasilja, u Banjaluci su prezentovani prvi objedinjeni podaci-Izvještaj o nasilju nad djecom u Republici Srpskoj.

Izvještaj je rezultat primjene Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, koga su na preporuku Ombudsmana za djecu, 20. novembra 2012. godine potpisala resorna ministarstva - Ministarstvo prosvjete i kulture, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Ministarsvo porodice, omladine i sporta i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Izvještajem se ukazuje na broj djece koja su evidentirana kao žrtve različitih oblika nasilja, o njihovom uzrastu, polu, o vrstama nasilja kojim su izloženi, o mjerama koje su preduzete u njihovoj zaštiti. Iz Izvještaja proizilazi da je evidentirano 650 djece žrtava nasilja, od čega i 66 djece do 4 godine života, da su djeca žrtve različitih oblika nasilja, najčešće emocionalnog (33,7%) i fizčkog (21,8%) i da su nasilju podjednako izloženi i dječaci i djevojčice. Ministrica porodice, omladine i sporta gđa. Nada Tešanović posebno je naglasila da podaci ukazuju da nadležne institucije moraju još ozbiljnije pristupiti ovom problemu.

Izvještaj nikako ne smije biti sam sebi cilj. Izvještaj mora biti osnova za jačanje onih dijelova sistema na koje se njime ukazuje, a to zahtijeva kompletnu analizu svih podataka iz Izvještaja, posebno u dijelu pravovremene i adekvatne reakcije nadležnih službi u skladu sa obavezujućim standardima njihovog rada koji su definisani Protokolom.

I Protokol i Izvještaj su u funkciji jačanja sistema zaštite djeteta od različitih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i u tom sistemu jačanja odgovornosti nadležnih službi u blagovremenoj i adekvatnoj reakciji u zaštiti djeteta u svim slučajevima kada je dijete izloženo nasilnom ponašanju od bilo koga.