DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Danas je u Foči u organizaciji udruženje djece i omladine sa smetnjama u razvoju UG "Tračak nade" iz Foče održan okrugli sto na temu "Komunikacija sa osobama sa invaliditetom" kao dio projekta "Zagovaranje i izrada strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba sa poteškoćama u razvoju 2014/2019.god."
 
U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici policije, osnovnih škola, Administrativne službe opštine Foča, Medicinskog fakulteta u Foči, Misije OEBS-a, roditelji i korisnici usluga Udruženja građana, te predstavnica Ombudsmana za djecu RS.

U uvodnom dijelu prisutnima je prikazan video zapis o životu i aktivnostima slabovide osobe i osobe sa oštećenjem sluha, kao i problemima u svakodnevnoj komunikaciji.

Učesnici su saglasni da je način komunikacije sa osobama sa invaliditetom izuzetno značajan i treba da omogući jednakost, toleranciju i razumijevanje. Posebno je naglašeno pitanje kulture ponašanja prema djeci i osobama sa invaliditetom.
Zajednička je ocjena da osobe sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom mogu imati poteškoće u svakodnevnom životu i komunikaciji, ali to ih ne čini manje vrijednim i oni imaju pravo na zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba.

Zadatak nadležnih institucija i organa je stvaranje uslova za punu integraciju osoba sa smetnjama u razvoju predškolske, školske i odrasle dobi u društvenu zajednicu.