DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Danas je povodom obilježavanja „Međunarodnog dana djevojčica u informaciono-komunikacionim tehnologijama (IKT), u Domu omladine, održana Konferencija „Djevojke i IKT".

Konferenciju su organizovali Gender centar Vlade Republike Srpske u saradnji sa partnerima Omladinskim savjetom Republike Srpske i Centrom za razvoj mladih i zajednice Banja Luka - Perpetuum mobile. U radu Konferencije učestvovali su i mladi savjetnici ombudsmana za djecu iz Banjaluke i predstavnica Ombudsmana za djecu Republike Srpske.

„Međunarodni dan djevojčica u IKT-u (Girls Day in ICT!)" obilježava se svake godine, posljednjeg četvrtka u aprilu mjesecu u cilju promovisanja rodne ravnopravnosti, te osnaživanja djevojčica, djevojaka i žena kroz jednake mogućnosti pristupa i učešća u inovacijama, tehničkim, tehnološkim i informaciono - komunikacionim tehnologijama (IKT).

Na ovaj dan, širom svijeta se organizuju razne promotivne akcije i događaji, kako bi se povećalo interesovanje i učešće djevojčica u IKT-u.