DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Ombudsman za djecu dr Nada Grahovac razgovarala je danas sa Dijanom Pejić, program menadžerom NVO Genesis Project s kojom Institucija sarađuje na Projektu „Mehanizam podrške prevenciji nasilja i smanjenju rizika od oružja" koji se realizuje uz saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, a pod pokroviteljstvom UNICEF-a BiH i Švedske međunarodne agencije za razvoj. Cilj projekta je jačanje učešća djece u prevenciji nasilja, te osnaživanje profesionalnih i institucionalnih kapaciteta za realizaciju i praćenje programa prevencije u školama.

Stručna grupa formirana za potrebe Projekta, čiji je član bila i zamjenica ombudsmana za djecu je, tokom svog višemjesečnog aktivnog rada analizirala primjenu „Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece" u osnovnim školama Republike Srpske i prepoznala potrebu za dodatnom edukacijom predstavnika osnovnih škola o vrstama nasilja, ulozi Protokola, primjerima iz prakse, popunjavanju evidencijskog lista te planiranju programa prevencije. U skladu sa identifikovanim potrebama biće organizovana dva jednodnevna seminara za predstavnike iz 92 osnovne škole u Republici Srpskoj.