DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

U Banjaluci je dana 7.4.2014. godine  održan prvi sastanak Komiteta Republike Srpske za borbu protiv govora mržnje na internetu, čime se Republika Srpska pridružila članicama Savjeta Evrope koje su već formirale ovaj komitet, na preporuku mladih iz Savjeta Evrope.

Osnovni cilj ove kampanje je da informiše i senzibiliše javnost, posebno djecu i mlade o značaju poštovanja ljudskih prava i sloboda, kao i o negativnim uticajima govora mržnje na internetu, s tim da kampanja ne ograničiva slobodu izražavanja, već se zalaže za jednakost, dostojanstvo, ljudska prava i različitosti, te protiv govora mržnje, rasizma i diskriminacije na internetu.

U narednom periodu Komitet će izraditi akcioni plan za borbu protiv govora mržnje na internetu  i nastojaće da se što veći broj građana i udruženja priključe ovoj kampanji.

Vlada Republike Srpske je na 45. sjednici donijela odluku o osnivanju Komiteta, čime se Srpska pridružila članicama Savjeta Evrope koje su već formirale ovaj komitet, a ima ih 38. Komitet je formiran kao savjetodavno tijelo Vlade, a broji 16 članova među kojima je i predstavnica Ombudsmana za djecu.