DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Obrazovanje je, za svako dijete i njegov razvoj najvažnije. Da bi se osiguralo puno poštovanje prava na obrazovanje djece Roma, vrlo je važna podrška i roditelja djece Roma, šire porodice i lokalne zajednice.

Djeca koja ne pohađaju školu, ili je upišu sa zakašnjenjem, ili je poslije godinu dvije napuste, imaju ozbiljan problem ne samo danas, već dugoročno, jer su kao djeca ostavljena na marginama društva i prepuštena socijalnom sektoru. To nije njihov izbor, već neprepoznavanja situacija u kojima djeca odrastaju i izostanak adekvatne podrške u otklanjanja uzroka koji su do toga doveli. To nije problem samo danas ni samo njihov, problem je dugoročan i za svako dijete, za njegovu porodicu i društvo u cjelini.

U zadnjih nekoliko godina značajni pomaci napravljeni su upravo uključivanjem romske djece u obrazovni sistem, prije svega uz aktivno angažovanje brojnih udruženja Roma u lokalnim zajednicama, koji su u prioritet svoga djelovanja stavili upravo ostvarivanje prava na obrazovanje. Uključivanjem djece u obrazovni sistem, omogućena im je  i zdravstvena zaštita, a time je  isključena mogućnost da nisu upisani u matične knjige i da su kao nevidljiva djeca izloženi različitim oblicima zloupotrebe.

Pri tome je posebno važno pratiti njihovo školovanje, kako bi se otklonili uzroci koji dovode do njihovog odustajanja od daljeg školovanja, neupisivanja srednje škole po završenom osnovnom obrazovanju, te razvijati dodatne programe edukacije prilagođene njihovim potrebama i mogućnostima.