DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Mladi savjetnici ombudsmana za djecu RS, pohađali su na Borju od 3. do 5. aprila trening seminar „UN Konvencija o pravima djeteta i IKT˝ koji je dio aktivnosti predviđenih programom „Pripreme za certifikaciju vršnjačkih edukatora o pravima djeteta za mlade savjetnike ombudsmana za djecu Republike Srpske˝ uz finansijsku podršku FIGAP programa. Srednjoškolci iz Foče, Vlasenice, Doboja, Modriče, Prnjavora, Gradiške i Banjaluke družili su se i sticali znanja o pravima djeteta, prednostima i rizicima upotrebe informaciono komunikacionih tehnologija, rodnoj ravnopravnosti i vršnjačkoj edukaciji.

Trening seminar započeo je u četvrtak popodne upoznavanjem mladih savjetnika sa ciljevima i zadacima Mreže mladih savjetnika, kao i dosadašnjim aktivnostima koje je Mreža provodila od 2011.godine kada je i osnovana. Mladi savjetnici koji su u učestvovali u tim aktivnostima nisu krili ponos, a njihovi novi drugari bili su radoznali i nestrpljivi da i sami pokažu šta znaju i mogu.

I na ovom trening seminaru posebno interesovanje mladih savjetnika pobudila je radionica koju su realizovale predstavnice Gender centra Vlade Republike Srpske. Razgovarajući o specifičnostima, različitiostima i sličnostima žena i muškaraca, djeca su spoznala predrasude s kojima se susreću i u veoma živoj diskusiji iznijeli svoje stavove o tome kako mogu raditi na sebi, ali i u svojoj okolini, na razvijanju svijesti o rodnoj ravnopravnosti.

Trening seminar je realizovan na način da su mladim savjetnicima predstavljena prava djeteta te u razgovoru izdvojena ona prava, koja mogu biti ostvarena ili povrijeđena upotrebom informaciono komunikacionih tehnologija. Kako je sljedeći zadatak bio da o tim pravima mladi savjetnici snime kratke video zapise, prošli su i obuku o programima za obradu videa i zvuka kako bi njihovi video zapisi bili zaista profesionalni.

Motive, simbole, teme i ideje djeca su pronašla u raskošnoj prirodi, na internetu, a okušali su se i kao glumci, naratori, režiseri, scenaristi, majstori tona i montaže. Dvadest pet mladih savjetnika neumorno i s puno interesovanja tragalo je za što boljim načinom da u vremenu od 50 sekundi do tri minuta dočaraju prednosti i rizike korištenja interneta. Rezultat ovih vrijednih i veoma kreativnih mladih ljudi je pet kratkih video zapisa koje su i mladi savjetnici i predstavnici Ombudsmana za djecu pogledali s oduševljenjem i popratili burnim aplauzom jer oni to zaista i zaslužuju.