DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U Dubrovniku je od 26-28.marta 2014.godine u organizaciji Savjeta Evrope, održana Međunarodna konferencija o provođenju Strategije Savjeta Evrope za prava djeteta 2012-2015, na kojoj je učestvovalo 250 stručnjaka i predstavnika vlasti evropskih zemalja, kako bi se sagledalo stanje dječijih prava u državama, utvrdili pravci za unapređenje brige za djecu i obezbijedilo zajedničko djelovanje svih nadležnih institucija.

Konferencija je postavila tri cilja:

- ocijeniti napredak koji je postignut u prve dvije godine u prvođenju Strategije,

- odrediti prioritetne aktivnosti za preostale dvije godine za njeno provođenje,

- definisati pitanja za aktivnosti nakon 2015.godine.

Sagledavajući ostvarivanje prava djece u različitim oblastima - djeca u alternativnoj brizi, djeca sa smetnjama u razvoju, djeca u sukobu sa zakonom, pravo djece na učešće i zaštitu od svakog oblika nasilja i zlostavljanja i značajne napretke koji su postignuti od usvajanja Konvencije, posebno je naglašena važnost i potreba usklađivanja zakonodavstva sa zahtjevima Konvencije, kao polazna tačka za unapređenje društvene brige za djecu, te pravo djece na učešće u svim pitanjima koja ih se tiču i najbolji interes djeteta kao uslov za ostvarivanje svakog prava.